Lista produktów producenta Sebia

Automatyczny, wieloparametrowy analizator do rozdziałów i interpretacji elektroforegramów metodą elektroforezy kapilarnej

Oczekiwanie na dostawę

Zautomatyzowany wieloparametrowy system do rozdziału elektroforetycznego, barwienia, wybarwiania i skanowania żeli

Oczekiwanie na dostawę

Automatyczny, wielozadaniowy system elektroforezy kapilarnej

Oczekiwanie na dostawę