zoom_in
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

MINICAP Flex Piercing

Sebia

Automatyczny, wielozadaniowy system elektroforezy kapilarnej

Migracja

 • Elektroforeza w fazie ciekłej
 • 2 kapilary ze szkła krzemionkowego
 • 2 rozdziały prowadzone jednocześnie (proteinogram)
 • Automatyczny podajnik segmentów anodowych jednorazowego użytku
 • 2 odczynniki / 2 różne typy oznaczeń na pokładzie analizatora
 • Kontrola temperatury migracji za pomocą termoelementu Peltier podłączonego do wymiennika ciepła
 • Rozdział elektroforetyczny białek surowicy (6 frakcji) – kompletne zestawy
 • Immunotypowanie (identyfikacja białek monoklonalnych)
 • CDT (oznaczanie form sialowych transferyny)
 • Automatyczne zerowanie

Optyka

 • Lampa deuterowa
 • Filtry interferencyjne 200 - 415 nm (detekcja bezpośrednia białka i hemoglobiny przy odpowiedniej długości fali)
 • Zastosowanie światłowodów do emisji i odbioru sygnału
 • Soczewki UV oraz detektor fotodiodowy

Układ pobierający próbki

 • Podczas startu aparatu możliwość umieszczenia 28 probówek, możliwość ciągłego dostawiania próbek, próbki CITO
 • Probówki pierwotne o wymiarach: 16 x 100 mm, 17 x 100 mm (maksimum), mikroprobówki 8 mm
 • Wydajność: 22 próbki/godz. (proteinogram)
 • Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych
 • Całkowicie automatyczny proces wykonania rozdziału elektroforetycznego

Oprogramowanie

 • Automatyczne rozróżnianie krzywych oraz identyfikacja frakcji minimalizująca edycję prowadzoną przez operatora
 • Kontrola poziomu odczynników
 • Obszerny program kontroli jakości: statystyka – kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów (możliwość użycia 3 materiałów kontrolnych, prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa)
 • Prezentacja wyników w postaci tabeli z procentową i bezwzględną wartością każdej frakcji wraz z komentarzami oraz krzywą rozdziału, możliwość korekty wyniku
 • Możliwość określenia kolejności wydruku wykresu
 • Możliwość importowania wyników ilościowej analizy białek specyficznych celem przygotowania jednego kompletnego raportu
 • Archiwizacja danych - przechowywanie wyników i krzywych na twardym dysku
 • Możliwość przesyłania danych za pomocą modemu oraz praca w sieci komputerowej

Dane ogólne

 • Zasilanie analizatora: od 90 do 264 V - 50/60 Hz ± 5% - 300 VA ·
 • Wymiary: 57,5 cm x 41,1 cm x 43,0 cm (dł. x wys. x szer.) ·
 • Masa: 30 kg

Metoda oparta jest na elektrokinetycznym rozdziale prowadzonym w kapilarze napełnionej buforem.

Podobne produkty