search

Hydrasys 2 Scan Focusing

Sebia

Zautomatyzowany wieloparametrowy system do rozdziału elektroforetycznego, barwienia, wybarwiania i skanowania żeli

 • Automatyczny przebieg etapów elektroforezy: rozdział, inkubacja, barwienie, wybarwianie i suszenie
 • Możliwość wykonania rozdziałów: białko surowicy, immunofiksacja (IF, IF Bence Jones, IF Penta, PMR), lipoproteiny + Lp(a), LDL/HDL CHOL Direct, HbA1c, Hb, Izoenzymy (LDH, ALP, CK)
 • Automatyczna aplikacja próbki na żel
 • Immunofiksacja surowicy w klasach: G/A/M/K/L/Kf/Lf/D/E
 • Możliwość prowadzenia 7, 15, 30 lub 54 rozdziałów elektroforetycznych na jednej płytce
 • Zestawy do izoelektroogniskowania na 3 lub 9 pacjentów
 • Aplikacja 10 μl natywnego materiału biologicznego ( bez zagęszczania) na 1 ścieżkę rozdziału
 • Zastosowanie aplikatorów jednorazowego użytku do nanoszenia materiału biologicznego na żel
 • Jednoczesna obróbka 54 próbek białka, 9 IF lub 15 próbek hemoglobiny
 • Wydajność:
  • Białko: 162 próbki na godzinę
  • Immunofiksacja: 18 próbek na godzinę
 • Automatyczna regulacja napięcia, prądu i mocy
 • Kontrola temperatury poprzez system Peltier podłączony do wymiennika ciepła
 • Proces utrwalania rozdziałów elektroforetycznych z wykorzystaniem metody termicznej
 • Odczynniki jak odbarwiacz, utrwalacze bez substamcji toksycznych typu metanol czy kwas octowy
 • Programowanie i dialog za pomocą klawiatury i ekranu: możliwość zaprogramowania 50 rozdziałów
 • Komora do barwienia z możliwością wykorzystania 6 różnych odczynników
 • Samokontrola – program testowy – sygnalizacja błędów

Oprogramowanie Phoresis

 • Automatyczne rozróżnianie krzywych oraz identyfikacja frakcji minimalizująca edycję prowadzoną przez operatora
 • Automatyczne skanowanie żelu min 30 rozdziałów na minutę
 • Kontrola poziomu odczynników
 • Obszerny program kontroli jakości: statystyka – kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów (możliwość użycia 3 materiałów kontrolnych, prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa)
 • Prezentacja wyników w postaci tabeli z procentową i bezwzględną wartością każdej frakcji wraz z komentarzami oraz krzywą rozdziału i zeskanowanym rozdziałem elektroforetycznym, możliwość korekty wyniku, obrazu zeskanowanego, Stężenia TP, stosunku alb/glob
 • Możliwość określenia kolejności wydruku wykresu
 • Możliwość importowania wyników ilościowej analizy białek specyficznych celem przygotowania jednego kompletnego raportu
 • Archiwizacja danych - przechowywanie wyników i krzywych na twardym dysku
 • System wyposażony w UPS podtrzymujące napięcie
 • Zestaw standardowy wyposażony w komputer/monitor/mysz/ klawiatura/ drukarka/UPS
 • Możliwość przesyłania danych za pomocą modemu oraz praca w sieci komputerowej.