Onkologia

Oferowane wyroby medyczne w postaci systemów zamkniętych dedykowanych do pracy z substancjami niebezpiecznymi przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo personelowi medycznemu podczas przygotowywania i podawania cytostatyków, chronią pacjenta i lek przed kontaminacją (Tevadaptor) oraz umożliwają bezpieczne przygotowywanie próbek histopatologicznych do transportu do laboratorium.