Endoskopia

Najpowszechniejszym problemem obchodzenia się z próbkami biopsyjnymi jest ryzyko narażenia na kontakt z toksyczną formaliną. Stosowanie pojemników BiopSafe sprawia, że codzienna praca lekarzy, laborantów oraz pielęgniarek jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.