Resuscytatory

Active filters

Zawory PEEP Ambu stosowane są w resuscytatorach, układach CPAP, obwodach oddechowych aparatów do znieczulania lub respiratorach. Technika wentylacji polegająca utrzymaniu w płucach podczas wydechu pewnej wartości ciśnienia - PEEP (dodatniego, końcowego ciśnienia wydechowego) stosowana jest często w praktyce klinicznej.

Oczekiwanie na dostawę

 

Manometr Ambu jednorazowego użytku przeznaczony jest do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta. Manometr może być podłączony do resuscytatorów firmy Ambu (lub innych producentów), jak również masek i układów CPAP.

Oczekiwanie na dostawę