Respiratory

Active filters

Respirator SV300 przeznaczony jest do wspomagania wentylacji i oddechu u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w przypadku trudności z oddychaniem lub niewydolności oddechowej w szpitalu lub innym ośrodku medycznym. 

Oczekiwanie na dostawę

Respirator FLIGHT 60 jest przeznaczony do zapewniania ciągłego lub przerywanego mechanicznego wspomagania wentylacji u pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. Respirator FLIGHT 60 nadaje się w szczególności do stosowania u pacjentów dorosłych i pediatrycznych (tzn. dzieci i nastolatków) o wadze ciała większej lub równej 5 kg. Nadaje się do użytku w szpitalu oraz w środowisku domowej opieki nad pacjentem, a także podczas transportu wewnątrzszpitalnego.

Oczekiwanie na dostawę

Respiratory Serii Synovent E przeznaczone są do wspomagania wentylacji i oddechu u pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt w przypadku trudności z oddychaniem lub niewydolności oddechowej w szpitalu lub innym ośrodku medycznym. Wentylacja może odbywać się za pośrednictwem maski lub rurki tracheotomijnej.

Oczekiwanie na dostawę

Respirator noworodkowy SLE6000 został zaprojektowany do wentylacji pacjentów o masie ciała do 30 kg przy wentylacji konwencjonalnej jak również przy wentylacji z wysokimi częstotliwościami HFO.

Oczekiwanie na dostawę