zoom_in
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

CAPILLARYS 3 (OCTA / TERA)

Sebia

Automatyczny, wielozadaniowy system elektroforezy kapilarnej

Migracja 

 • Elektroforeza w fazie ciekłej
 • 8/12 kapilar ze szkła krzemionkowego ( Octa/ Tera)
 • 8/12 rozdziałów prowadzone jednocześnie ( Octa/ Tera)
 • Kontrola temperatury migracji za pomocą systemu Peltier
 • Elektroforeza białek surowicy ( 6 frakcji)
 • Immunotypowanie białek surowicy ( immunologiczna identyfikacja składników monoklonalnych)
 • Elektroforeza białek moczu i immunotypowanie białek moczu
 • Hemoglobina glikowana HbA1c  we krwi pełnej oraz włośniczkowej
 • Elektroforeza hemoglobin we krwi pełnej
 • Ocena ilościowa CDT IFCC

Optyka

 • Lampa deuterowa ( 200 nm dla proteinogramów, IT oraz CDT)
 • Niebieski LED (415 nm  dla HbA1c oraz Hb)
 • Zastosowanie światłowodów do emisji i odbioru sygnału
 • Soczewki UV oraz detektorz matrycą diodową C.MOS

Start – up i shutdown

 • Automatyczny uruchamianie i wyłącznie programowalne przez użytkownika

Zmiana techniki

 • Automatyczne przełączanie technik za pomocą raków przełączających technikę z określonymi znacznikami RFID

Pojemność odczynnikowa

Główna komora odczynnikowa

 • 4 elastyczne pozycje na bufory, roztwór hemolizujący – 4 x 700 ml
 • 2 stałe pozycje na wodę o r-r myjący – 2 x 700 ml
 • 3 elastyczne pozycje na probówki z odczynnikiem do konserwacji

Komora odczynnikowa - chłodzona

 • 4 elastyczne pozycje na dodatkowe odczynniki: rozcieńczalniki, odczynniki konserwacyjne -4 100 ml
 • 6 stałych pozycji dla antysurowic do IT

Układ pobierający próbki

 • Igła przeznaczona do pobierania próbek hemoglobin oraz HbA1c z probówek pierwotnych ( cap piercing- przekłuwacz korków)
 • Innowacyjny system mieszania z odwróceniem całego raku
 • Podczas startu aparatu możliwość umieszczenia 15 statywów ( 8 próbek w jednym statywie), możliwość ciągłego dostawiania próbek, próbki CITO
 • Probówki pierwotne o wymiarach:
 • Proteinogramy, IT, CDT: probówki bez korków 16 x 100 ml , mikroprobówki
 • HbA1c oraz Hb:  probówki z korkiem 
 • Etykieta RFID na kontrolach/ kalibratorach i rakach
 • Wydajność: 46 próbek/godz. HbA1c lub 368 w ciągu 8h
 • Identyfikacja próbek przy użyciu wbudowanego czytnika kodów kreskowych o wysokiej rozdzielczości

Konserwacja

 • Automatyczna konserwacja, programowalna i definiowana przez użytkownika

Wyświetlacz

 • Wbudowany interfejs użytkownika z ekranem dotykowym LCD
 • Połączenia wyjściowe: port USB, port Ethernet1 do podłączenia PC z Phoresis, port szeregowy, karta SD

Oprogramowanie PHORESIS > 9,12 Patch 1

 • Automatyczne rozróżnianie krzywych oraz identyfikacja frakcji minimalizująca edycję prowadzoną przez operatora
 • Kontrola poziomu odczynników
 • Obszerny program kontroli jakości: statystyka – kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów (możliwość użycia 3 materiałów kontrolnych, prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa)
 • Prezentacja wyników w postaci tabeli z procentową i bezwzględną wartością każdej frakcji wraz z komentarzami oraz krzywą rozdziału, możliwość korekty wyniku
 • Możliwość określenia kolejności wydruku wykresu
 • Możliwość importowania wyników ilościowej analizy białek specyficznych celem przygotowania jednego kompletnego raportu
 • Archiwizacja danych - przechowywanie wyników i krzywych na twardym dysku
 • Możliwość przesyłania danych za pomocą modemu oraz praca w sieci komputerowej

Podobne produkty