Elektroforeza kapilarna SEBIA

Elektroforeza białek jest powszechnie stosowaną techniką rutynowo stosowaną w laboratoriach klinicznych do badań przesiewowych surowicy i innych płynów pod kątem nieprawidłowości białkowych. Aparatyty do elektroforezy kapilarnej Sebia (CE), CAPILLARYS i MINICAP zostały opracowane w celu zapewnienia pełnej automatyzacji, z szybką separacją i wysoką rozdzielczością.

Systemy Sebii wykorzystują zasadę elektroforezy kapilarnej w wolnym buforze. Naładowane cząsteczki są rozdzielane względem ich ruchliwości elektroforetycznej przy określonym pH w buforze alkalicznym. Rozdzielanie zachodzi w zależności od pH elektrolitu i przepływu elektroosmotycznego. Aparaty do elektroforezy kapilarnej Sebi są wyposażone w kilka równoległych kapilar umożliwiających wielokrotną równoczesną analizę: Capillarys 3 TERA (12 kapilar) Capillarys 2 (8 kapilar) MINICAP (2 kapilary).Każda próbka jest rozcieńczana w buforze do rozcieńczeń, a kapilary są wypełniane buforem do rozdzielania; próbki są następnie wstrzykiwane przez aspirację do anodowego końca kapilary. Następnie przeprowadza się rozdział białek o wysokim napięciu. Bezpośrednie wykrywanie i oznaczanie ilościowe różnych frakcji białkowych przeprowadza się przy określonej długości fali na katodowym końcu kapilary. Po analizie, kapilary są natychmiast czyszczone roztworem do płukania, a następnie uzupełniane buforem w ramach przygotowań do kolejnych próbek.

Aktywne filtry