Zautomatyzowany system do CTC

BioMab

Możliwość analizy 12 próbek jednocześnie Uzycie pciała EpCAM o najwyższym powinowactwie wiązania na rynku (KD<10-12) Wskaźnik wychwytywania CTC >95% Prosta procedura testowa ( brak konieczności stosowania mikroprzepływowych układów scalonych) Próbka potrzebna do analizy: 7,5 ml Wysoka czułość Wychwytywanie komórek o niskiej ekspresji EpCAM, takie jak MBA-MD-231 Wychwytywanie zywych CTC do późniejszego sekwencjonowania całego genomu