CTC BioMab

Krążące komórki nowotworowe (ang. Circulating Tumor Cells) zostały po raz pierwszy zaobserwowane w 1869 r. przez australijskiego lekarza Thomasa Ashwortha. Są one wydzielane przez nowotwór pierwotny do naczyń, krążą we krwi i stają się ogniskami przerzutów nowotworowych. CTC stanowią rzadkie komórki krwi, ich wykrycie stało się możliwe dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym. Badania CTC mają duży potencjał w zakresie wspomagania leczenia nowotworów, począwszy od wczesnej diagnozy, wyboru leczenia, monitorowania po zakończeniu leczenia, aż po rokowanie.

Aktywne filtry