Lista produktów producenta MagQu

Aparat jest wykorzystywany do pomiaru zmiany podatności magnetycznej AC w czasie.

Oczekiwanie na dostawę