search

Wapno Sodowane Sofnolime® 2550 WV USP

Zastosowanie:
Wapno Sofnolime® 2550 WV USP jest przeznaczone do stosowania w medycynie w obszarze anestezjologii. Zmiana zabarwienia (biały na fioletowy) w połączeniu z monitorowaniem poziomu dwutlenku węgla określa stopień zużycia. Wapno Sofnolime® 2550 WV USP jest materiałem bezpiecznym i może być przewożone wszystkimi środkami transportu. Wapno jest materiałem nie kaustycznym.

Przeznaczone do stosowania w aparatach do znieczulania np. firm :

Producent aparatu Model
Mindray A5, A7, Wato
Anmedic Falcon
Dameca Siesta i TS
Taema Felix Dual
Chirana Venar Libera
Farum Anastazja II i Anastazja 7500
Penlon Prima SP, SP2, SP101, SP102, SP MRi
Spacelabs Blease 900
GE Healthcare Aisys , Aespire 7100, Aestiva/5, S/5 ADU,
Dräger Medical Fabius, Fabius GS, Fabius Tiro, Primus, Zeus, 
Medec Trion, Neptune, Saturn Evo,
i wiele innych.

Opakowanie: 2 kanistry po 4,5 kg (5 litrów)
Cena dotyczy 1 kanistra.
Producent: Molecular Products