Mini Parasep SF

Apacor

Zastosowanie metody zagęszczania kału w laboratoriach jest niezbędne w celu zwiększenia czułości wykrywania wykrywania jaj, cyst i larw pasożytów w próbkach kału, ponieważ ich nagromadzenie może być zbyt małe, aby wykryć je bezpośrednio w badaniu mikroskopowym.

MiniParasep to komercyjny zestaw do zagęszczania kału opracowany przez firmę Apacor Ltd (Anglia). Jest to zamknięty system jednorazowego użytku, który minimalizuje liczbę użytych przyrządów i wykorzystuje procedurę, która jest mniej mniej ryzykowna, zachowując jednocześnie skuteczność porównywalną z metodą standardową.

W zestawie Parasep wykorzystano metodę sedymentacji Ridley-Allena. Zestawy składają się z probówki zawierającej 3,3 ml odpowiedniego odczynnika oraz drugiej części, w której jest łopatka do pobrania materiału do badań i dwa filtry pionowe, trójwymiarowe: przesiewowy i tłuszczowy.

Pionowość i trójwymiarowość filtrów zapobiega zapychaniu się filtrów resztkami pokarmowymi, dzięki czemu cały materiał jest przefiltrowany. Filtr przesiewowy wykonany jest z polietylenu o wysokiej gęstości i stanowi on dwustopniową macierz filtrującą, dzięki czemu duże cząsteczki są odrzucane. Nie zatykają one porów siatki, które są wielkości 425 um. Duże cząstki pozostają w pojemniku na zanieczyszczenia, dzięki temu nie przedostają się do drugiej części systemu w którym dochodzi do sedymentacji materiału.

Filtr tłuszczowy oczyszcza materiał badany z kropel tłuszczu poprzez dyspersję w komorze dyspersyjnej, dzięki temu krople tłuszczu nie przeszkadzają w analizie i ocenie materiału. Po pobraniu materiału badanego obie części probówki są łączone za pomocą uszczelki powietrze-ciecz, która zapobiega wyciekom materiału aktywnego biologicznie na zewnątrz.

Probówki MiniParasep SF są fabrycznie wypełnione różnymi odczynnikami: 

  • 108801 – 3,3 ml odczynnik konserwujący
  • 108900 – 3,3 ml Formalina + Eco-X
  • 108931 – 3,3 ml SafEFix - Roztwór ekologiczny
  • 108810 – 3,3 ml AlcorFix - Roztwór alkoholowy
  • 108800 – bez wypełnienia ( np.do analiz np. zarodników grzybów z wymiocin/ popłuczyn ( wskazane użycie z NaOH))