search

Pojemnik do próbek histopatologicznych – BiopSafe 20ml i 60ml

Axlab Innovation

Kup w sklepie online BiopSafe 20ml

Kup w sklepie online BiopSafe 60ml

BiopSafe eliminuje problematyczne pojemniki na formalinę i uchwyty naścienne, których obsługa często powoduje ulatnianie się tej substancji.

System składa się z niewielkiego, łatwego w użyciu zbiorniczka (fiolki) z formaliną zamkniętą w nakrętce. Po umieszczeniu próbki biopsyjnej na dnie zbiorniczka wystarczy zakręcić nakrętkę i delikatnie docisnąć ją kciukiem, umożliwiając w ten sposób rozprowadzenie formaliny i pokrycie próbki. Cały proces odbywa się wewnątrz zbiorniczka, nie powodując uwolnienia formaliny w postaci ciekłej ani lotnej.

Metoda ta jest nie tylko bezpieczna, ale też szybka. BiopSafe jest zawsze pod ręką, a umieszczenie próbki biopsyjnej, dodanie formaliny i przygotowanie całości na potrzeby transportu do laboratorium zajmuje zaledwie kilka sekund. BiopSafe oszczędza bezcenny czas, gwarantując przy tym niezmienność właściwości materiału podczas wykonywania wymaganych czynności.

Formalina powoduje podrażnienia błon śluzowych i przyczynia się do powstawania alergii. Ponadto jest też substancją rakotwórczą. Bardzo duże znaczenie ma zatem zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy podczas obchodzenia się z formaliną. BiopSafe umożliwia obchodzenie się z formaliną w hermetycznie zamkniętym systemie zapewniającym możliwie najlepszą ochronę personelu. Pracownicy nigdy nie są narażeni na kontakt z formaliną w postaci ciekłej lub lotnej, nawet podczas zakręcania czy odkręcania nakrętki.

Zalety:

  • hermetycznie zamknięty system zapobiegający kontakt z formaliną – bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów
  • wystandaryzowana dawka formaliny (20ml) zamknięta w zakrętce pojemnika
  • ograniczenie kosztów związanych z czasem przygotowania przy zastosowaniu pojemnika BiopSafe
  • ograniczenie kosztów związanych z konicznością zakupu kilku elementów w porównaniu do pojemnika BiopSafe