BeneVision CMS
search
  • BeneVision CMS
  • BeneVision CMS
  • BeneVision CMS

System centralnego monitorowania BeneVision CMS

Product Manager odpowiedzialny za produkt:

Piotr Korniluk pkorniluk@biameditek.pl 602 669 485

Mariusz Charko mcharko@biameditek.pl 668 514 209

System centralnego monitorowania BeneVision CMS to wydajne, skalowalne i bezpieczne rozwiązanie do ciągłego nadzoru pacjentów w czasie rzeczywistym zarówno w małych jak i dużych sieciach. System może wyświetlać dane i wartości pomiarowe pacjenta ze stacjonarnych monitorów pacjenta oraz urządzeń bezprzewodowych takich jak monitory transportowe i nadajniki telemetryczne - do 1200 urządzeń w całym szpitalu, lokalnie i zdalnie.

BeneVision CMS pozwala na dostęp do informacji również poza stacją centralną za pośrednictwem rozproszonych stacji podglądowych (ViewStation) i stacji roboczych (WorkStation), a nawet poprzez smartfony. Zastosowanie bramki eGateway do systemu informatycznego szpitala pozwala na dwukierunkową komunikację z bazą danych ADT (przyjęcie-wypis-transfer) i elektronicznym rejestrem danych medycznych (EMR).

Charakterystyka:

●  3-warstwowej infrastruktura sieciowa z elastycznym połączeniem stacji centralnych, roboczych i podglądowych.
●  Możliwość stworzenia sieci monitoringu, która może pomieścić aż 1200 pacjentów urządzeń.
●  Każda ze stacji może obsługiwać różne kombinacje urządzeń pracujących poprzez połączenie przewodowe, bezprzewodowe i    telemetryczne.
●  Obsługa wszystkich monitorów pacjenta firmy Mindray w tym BeneVision serii N oraz telemetrii TMS-6016 i TM80.
●  W każdej z dostępnych rodzajów stacji wyświetlanie danych na 1, 2, 3 lub 4 ekranach LCD TFT.
●  Prosta obsługa przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej, opcjonalny ekran dotykowy.
●  Jednoczesny podgląd informacji od maksymalnie 64 pacjentów.
●  Funkcja podglądu wybranego monitora pacjenta (wszystkie krzywe dynamiczne i wartości monitorowanych parametrów).
●  Możliwość wymiany danych między stacją centralnego nadzoru a szpitalnym systemem informatycznych (HIS) w standardzie HL7            (opcja).
●  Dwukierunkowa komunikacja monitor przyłóżkowy – stacja centralnego:
  - edycja danych pacjenta w stacji centralnego nadzoru i przekazywanie do monitorów pacjenta,
  - edycja danych pacjenta w monitorze przyłóżkowym i przekazywanie do centrali,
  - zdalne ustawianie granic alarmowych w monitorach pacjenta,
  - zdalne uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia.
●  Rozbudowane funkcje zapamiętywania danych:
  - do 240 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure)(64 krzywe),
  - 240 godzin trendów dla każdego podłączonego pacjenta,
  - 720 zdarzeń alarmowych dla każdego podłączonego pacjenta,
  - 20,000 historii pacjenta.
●  Wydruki danych monitorowanych i zapamiętywanym w centrali na rejestratorze termicznym oraz drukarce laserowej.
●  Współpraca z systemami zarządzania EKG z raportami 12-odprowadzeniowego EKG.
●  Centrala wyposażona jest w wyposażony w funkcje obliczania (arkusze kalkulacyjne):
  - dawkowania leków,
  - parametrów hemodynamicznych, nerkowych, natlenienia, wentylacyjnych.