search

System higieny do manekinów Ambu

Ambu

System higieny chroni ćwiczących przed infekcjami przenoszonymi za pośrednictwem manekina Ambu, eliminuje konieczność czyszczenia jego wnętrza, pozwalając tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze.

Właściwości

Każdy ćwiczący korzysta z czystej maski nałożonej na głowę manekina oraz jednorazowego worka powietrznego wkładanego do jej wnętrza. Podczas wentylacji metodą usta - usta lub usta – nos ćwiczący ma kontakt jedynie ze swoją maską oraz wdmuchniętym przez siebie powietrzem. System higieny umożliwia realistyczną wentylację przez usta i nos zgodnie z zasadą patrz - słuchaj - czuj: wentylacja jest widoczna, ruch „wydychanego” powietrza jest słyszalny i wyczuwalny. Maski (części twarzowe) można myć i dezynfekować. Worki powietrzne są jednorazowego użytku. Wszystkie elementy systemu higieny nie zawierają lateksu.