W związku z rozwojem firmy rozpoczęliśmy rekrutację na stanowisko Service Manager (Sprzęt Medyczny). Chcesz do nas dołączyć, napisz: rekrutacja@biameditek.pl lub zaaplikuj na portalu pracuj.pl klikając tutaj.

Rekrutujemy na stanowisko Główna/-y Księgowa/-y. Miejsce pracy: biuro Białystok. Szczegóły naszego ogłoszenia znajdziesz klikając tutajChcesz do nas dołączyć, napisz: rekrutacja@biameditek.pl lub zaaplikuj na portalu pracuj.pl

Wobec planowanego przejścia pracownika na emeryturę, rozpoczniemy rekrutację na stanowisko Specjalista Urządzeń Medycznych (Wrocław), proponujemy współpracę od dn. 04.11.2019 r. Ogłoszenie na portalu pracuj.pl zostanie umieszczone we wrześniu br. Chcesz do nas dołączyć, napisz już teraz: rekrutacja@biameditek.pl

Zapewniamy naszym pracownikom komfortowe warunki pracy, zarówno w naszej siedzibie jak i w biurach regionalnych. Troszczymy się o zachowanie zasad BHP oraz jesteśmy elastyczni odnośnie godzin pracy. Dopuszczamy zdalną pracę z domu. W 2017 roku zostaliśmy wyróżnieni przez Podlaską Państwową Inspekcję Pracy nagrodą „Organizator Pracy Bezpiecznej”

Wszystkim naszym pracownikom gwarantujemy:

 • Ubezpieczenie grupowe dla Pracownika i Rodziny
 • Dofinansowanie nauki języków obcych
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Kartę Multisport
 • Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych
 • Uczestnictwo w spotkania firmowych
 • Dofinansowanie wypoczynku rodzinnego
 • Prywatną opiekę medyczną w firmie Lux-Med dla pracownika i rodziny
 • Bony świąteczne

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO)  jest Biameditek sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, tel. 509 777 602, e-mail: mrtyszkiewicz@biameditek.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.