Szukasz ciekawej pracy? Chcesz do nas dołączyć, wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@biameditek.pl lub zaaplikuj na portalu pracuj.pl klikając tutaj.

Wszystkim naszym pracownikom gwarantujemy:

 • Ubezpieczenie grupowe dla Pracownika i Rodziny
 • Dofinansowanie nauki języków obcych
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych
 • Uczestnictwo w spotkania firmowych
 • Dofinansowanie wypoczynku rodzinnego
 • Bony świąteczne

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO)  jest Biameditek sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, tel. 509 777 602, e-mail: mrtyszkiewicz@biameditek.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.