Parownik V60
search
  • Parownik V60
  • Parownik V60
  • Parownik V60

Parownik V60

Mindray
Product Manager odpowiedzialny za produkt:

Grzegorz Nowak gnowak@biameditek.pl 728 383 220

Wojciech Sokólski wsokolski@biameditek.pl 604 421 140

Parowniki Mindray V60 pozwalają na skuteczne i oszczędne podawanie pacjentom izofluranu, sevofluranu, enfluranu i halotanu. 
Każdy z parowników dedykowany jest dla konkretnego środka anestetycznego.

Parownik V60 charakteryzuje się doskonałymi parametrami, wygodą stosowania wynikającą z ergonomicznej budowy i wieloma funkcjami zabezpieczeń, wpływającymi na bezpieczeństwo podawania środka i niezawodność, przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów użytkowania.

Zapewnia stałe wyjściowe stężenie par w całym zakresie przepływów stosowanych w praktyce klinicznej, również przy stosowaniu techniki niskich przepływów low-flow
Łatwe do obracania pokrętło i możliwość dokładnej regulacji umożliwiają dokładną kontrolę stężenia podawanego anestetyku
Możliwość wyboru opcji: Izofluran, Sevofluran, Halotan, Enfluran

Oferowany w wersjach napełniania Quick Fill, Key Fill lub bezpośredniego Pour Fill
Instalowany w systemie typu Selectatec® z mechanizmem współblokowania

Parowniki V60 mogą być stosowane do wszystkich aparatów posiadających złącze typu Selectatec.