Monitorowanie pacjentów ze wskazaniem, podczas oraz po wykonaniu kardiowersji elektrycznej w warunkach oddziału szpitalnego

Kategoria: Baza wiedzy Komentarze: 0
Monitorowanie pacjentów ze wskazaniem, podczas oraz po wykonaniu kardiowersji elektrycznej w warunkach oddziału szpitalnego

Podczas kardiowersji elektrycznej (KE, DCC) w celu uzyskania sygnału do synchronizacji wyładowania elektrycznego z załamkiem R wymagane jest monitorowanie EKG. Nie zamyka to jednak potencjalnych zastosowań nowoczesnych monitorów pacjenta przed, w trakcie i po wykonaniu tej procedury. 

Wszystkie kardiomonitory firmy Mindray posiadają zaawansowany algorytm analizy arytmii z wykrywaniem szeregu tachyarytmii oraz migotania przedsionków (AF), które to mogą być wskazaniami do wykonania kardiowersji. Z kolei monitorowanie pacjenta po DCC pozwala na wykrycie potencjalnych skutków tej procedury tj. bradykardia oraz przemijające uniesienie odcinka ST.

W odróżnieniu od defibrylacji niesynchronizowanej wykonywanej u chorego z zanikiem przepływu mózgowego wywołanym migotaniem komór powodującym utratę świadomości, kardiowersję elektryczną wykonuje się u pacjentów znieczulonych, ponieważ zaburzenia rytmu leczone przy wykorzystaniu KE nie wywołują tego efektu. W warunkach szpitalnych możliwe jest nadzorowanie procesu znieczulania i wybudzania poprzez obserwację zmian parametrów tj. ciśnienie tętnicze i częstość tętna (włącznie w wykorzystaniem narzędzia krótkich trendów) lub wykorzystanie pomiaru poziomu świadomości BIS (ePM, BeneView, BeneVision). 

Kardiowersja elektryczna jest procedurą bezpieczną, jednak w rzadkich sytuacjach mogą pojawić się powikłania tj. niewydolność oddechowa, bradykardia, obrzęk płuc, zaburzenia rytmu (VF, VT), zatorowość mózgowa. Monitorowanie pacjenta w celu wykrycia zmian związanych z tymi powikłaniami oraz ocena terapii może obejmować oprócz podstawowych parametrów tj. EKG, pulsoksymetria, ciśnienie tętnicze, kapnografia, również rzadziej stosowanych pomiarów: zmienności ciśnienia tętna (PPV), rzutu minutowego metodą termodylucji przez płucnej (CCO), oksymetrii tkankowej rSO2). Wszystkie te parametry dostępne są w najnowszych systemach monitorowania BeneVision serii N. 

W celu uzyskania oferty skontaktuj się ze specjalistą z Twojego regionu. Kliknij żeby przejść do mapy 

lub wyślij email na bmtmedical@biameditek.pl  

Źródła: http://ems.medlist.org/2017/04/02/02-2017-04-pl/, http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2016/01/pnm_2015_8b_068-074.pdf

Komentarze

Dodaj komentarz

* Wymagane pole