Kalorymetria pośrednia w pytaniach i odpowiedziach. Monitory pacjenta BeneVision serii N

Kategoria: Baza wiedzy Komentarze: 0
Kalorymetria pośrednia w pytaniach i odpowiedziach. Monitory pacjenta BeneVision serii N

1. Co to jest kalorymetria pośrednia? 

Pomiar ilości energii wyprodukowanej przez pacjenta obliczonej na podstawie parametrów wymiany gazowej odbywającej się w jego płucach. 

2. Czy informację na temat ilości wyprodukowanej energii (wydatku energetycznym) można uzyskać w inny sposób niż wykonując pomiar?

TAK. Istnieje prosta, szacunkowa formuła (Harrisa-Benedicta) do obliczania wydatku energetycznego uwzględniająca masę, wzrost, wiek i płeć pacjenta oraz jej modyfikacja (wg. Longa) biorąca pod uwagę jego aktywność fizyczną. 

3. Dlaczego mimo istnienia prostych wzorów ważne jest wykonywanie tego pomiaru?

„Liczne badania dowodzą, iż szacunkowa ocena zapotrzebowania energetycznego dla krytycznie chorych obarczona jest bardzo dużym błędem przeszacowania i wymaga indywidualnej oceny najlepiej z zastosowaniem kalorymetrii pośredniej”.1)

4. Jakie urządzenia potrzebne są do wykonania tego pomiaru?

Zestaw urządzeń niezbędnych do wykonania pomiaru kalorymetrii pośredniej:

- monitor pacjenta BeneVision serii N (N12, 15, 17, 19 lub 22);

- moduł pomiarowy CO2+O2 lub GA,CO2,N2O,O2;

- moduł mechaniki oddechowej (RM).

5. Jakie parametry związane z wymianą gazową są mierzone przy pomocy powyższego zestawu?

VCO2 – objętość wytwarzanego CO2 podczas jednego oddechu,

MVCO2 - objętość wytwarzanego CO2 w czasie jednej minuty,

VO2 – objętość zużytego O2 przy jednym oddechu,

MVO2 - objętość zużytego O2 w czasie jednej minuty,

EE – wydatek energetyczny wg. wzoru Weira,  

RQ – wskaźnik oddechowy (stosunek objętości wytworzonego CO2 do objętości zużytego O2 w przedziale czasu).

Piśmiennictwo:
1)Maria Auxiliadora Martins, Mayra Gonçalves Meneguet. Energy expenditure in critically ill surgical patients. Comparative analysis of predictive equation and indirect calorimetry. Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 26 (Suppl. 2) 2011 - 51

W celu uzyskania oferty skontaktuj się ze specjalistą z Twojego regionu. Kliknij żeby przejść do mapy 

lub wyślij email na bmtmedical@biameditek.pl 

Komentarze

Dodaj komentarz

* Wymagane pole