Lista produktów producenta JMS

Przeznaczony do pobierania krwi pełnej i rozdzielenia na 3 różne składniki (krwinki czerwone, osocze i kożuszek leukocytarno-płytkowy) otrzymywane w procesie wirowania i ekstrakcji. System JMS T-BEX składa się ze specjalnie skonfigurowanego pojemnika macierzystego zawierającego antykoagulant płyn CPD i pojemnika satelitarnego z płynem SAGM (chlorek sodu – adenina – glukoza - mannitol) do przechowywania krwinek czerwonych. Pojemnik transferowy pozwala na przechowywanie płytek krwi do 5 dni.

Oczekiwanie na dostawę