Lista produktów producenta Vortan

Automatyczny Resuscytator Vortran (VAR) jest unikalnym jednorazowym automatycznym resuscytatorem do zastosowania u jednego pacjenta. Urządzenie zapewnia stabilną i miarową wentylację poprzez maskę lub rurkę dotchawiczą wykorzystując źródło gazu o stałym przepływie. Model PC resuscytatora ma właściwość porywania powietrza z otoczenia w celu dostarczenia 50% O2 w mieszaninie oddechowej, co znacząco redukuje zużycie tlenu. 

Oczekiwanie na dostawę