CTC BioMab

Krążące komórki nowotworowe (ang. Circulating Tumor Cells) zostały po raz pierwszy zaobserwowane w 1869 r. przez australijskiego lekarza Thomasa Ashwortha. Są one wydzielane przez nowotwór pierwotny do naczyń, krążą we krwi i stają się ogniskami przerzutów nowotworowych. CTC stanowią rzadkie komórki krwi, ich wykrycie stało się możliwe dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym. Badania CTC mają duży potencjał w zakresie wspomagania leczenia nowotworów, począwszy od wczesnej diagnozy, wyboru leczenia, monitorowania po zakończeniu leczenia, aż po rokowanie.

Active filters

Możliwość analizy 12 próbek jednocześnie Uzycie pciała EpCAM o najwyższym powinowactwie wiązania na rynku (KD<10-12) Wskaźnik wychwytywania CTC >95% Prosta procedura testowa ( brak konieczności stosowania mikroprzepływowych układów scalonych) Próbka potrzebna do analizy: 7,5 ml Wysoka czułość Wychwytywanie komórek o niskiej ekspresji EpCAM, takie jak MBA-MD-231 Wychwytywanie zywych CTC do późniejszego sekwencjonowania całego genomu

Oczekiwanie na dostawę