Elektroforeza żelowa INTERLAB

Elektroforeza białek jest powszechnie stosowaną techniką rutynowo stosowaną w laboratoriach klinicznych do badania nieprawidłowości białek w surowicy, moczu i PMR. Automatyczny aparat do elektroforezy żelowej Easy Fix G26 został opracowany w celu zapewnienia kompletnego panelu testowego o wysokiej czułości i dobrej rozdzielczości.

Active filters

Automatyczny wieloparametrowy system do aplikacji z próbek pierwotnych, rozdziału elektroforetycznego, barwienia, wybarwiania i skanowania żelu

Oczekiwanie na dostawę