Capi 3 OCTA

 • Elektroforeza białek surowicy ( 6 frakcji)
 • Immunotypowanie białek surowicy ( immunologiczna identyfikacja składników monoklonalnych)
 • Elektroforeza białek moczu i immunotypowanie białek moczu
 • Hemoglobina glikowana HbA1c  we krwi pełnej oraz włośniczkowej
 • Elektroforeza hemoglobin we krwi pełnej
 • Ocena ilościowa CDT IFCC

Migracja 

·        Elektroforeza w fazie ciekłej

·        8 kapilar ze szkła krzemionkowego

·        8 rozdziałów prowadzone jednocześnie

·        Kontrola temperatury migracji za pomocą systemu Peltier

Optyka

·        Lampa deuterowa ( 200 nm dla proteinogramów, IT oraz CDT)

·        Niebieski LED (415 nm  dla HbA1c oraz Hb)

·        Zastosowanie światłowodów do emisji i odbioru sygnału

·        Soczewki UV oraz detektorz matrycą diodową C.MOS

Start – up i shutdown

 • Automatyczny uruchamianie i wyłącznie programowalne przez użytkownika

Zmiana techniki

 • Automatyczne przełączanie technik za pomocą raków przełączających technikę z określonymi znacznikami RFID

Pojemność odczynnikowa

GŁÓWNA KOMORA ODCZYNNIKOWA

 • 4 elastyczne pozycje na bufory, roztwór hemolizujący – 4 x 700 ml
 • 2 stałe pozycje na wodę o r-r myjący – 2 x 700 ml
 • 3 elastyczne pozycje na probówki z odczynnikiem do konserwacji

KOMORA ODCZYNNIKOWA WTÓRNA - CHŁODZONA

 • 4 elastyczne pozycje na dodatkowe odczynniki: rozcieńczalniki, odczynniki konserwacyjne -4 100 ml
 • 6 stałych pozycji dla antysurowic do IT

Układ pobierający próbki

·        Igła przeznaczona do pobierania próbek hemoglobin oraz HbA1c z probówek pierwotnych ( cap piercing- przekłuwacz korków)

·        Innowacyjny system mieszania z odwróceniem całego raku

·        Podczas startu aparatu możliwość umieszczenia 15 statywów ( 8 próbek w jednym statywie), możliwość ciągłego dostawiania próbek, próbki CITO

·        Probówki pierwotne o wymiarach:

Proteinogramy, IT, CDT: probówki bez korków 16 x 100 ml , mikroprobówki

HbA1c oraz Hb:  probówki z korkiem

·        Etykieta RFID na kontrolach/ kalibratorach i rakach

·        Wydajność: 46 próbek/godz. HbA1c lub 368 w ciągu 8h

·        Identyfikacja próbek przy użyciu wbudowanego czytnika kodów kreskowych o wysokiej rozdzielczości

Konserwacja

 • Automatyczna konserwacja, programowalna i definiowana przez użytkownika

Wyświetlacz

 • Wbudowany interfejs użytkownika z ekranem dotykowym LCD
 • Połączenia wyjściowe: port USB, port Ethernet1 do podłączenia PC z Phoresis, port szeregowy, karta SD,

Oprogramowanie PHORESIS > 9,12 Patch 1

·        Automatyczne rozróżnianie krzywych oraz identyfikacja frakcji minimalizująca edycję prowadzoną przez operatora

·        Kontrola poziomu odczynników

·        Obszerny program kontroli jakości: statystyka – kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów (możliwość użycia 3 materiałów kontrolnych, prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa)

·        Prezentacja wyników w postaci tabeli z procentową i bezwzględną wartością każdej frakcji wraz z komentarzami oraz krzywą rozdziału, możliwość korekty wyniku

·        Możliwość określenia kolejności wydruku wykresu

·        Możliwość importowania wyników ilościowej analizy białek specyficznych celem przygotowania jednego kompletnego raportu

·        Archiwizacja danych - przechowywanie wyników i krzywych na twardym dysku

·        Możliwość przesyłania danych za pomocą modemu oraz praca w sieci komputerowej

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz