Kontrola zewnętrzna NOBIS

EQA NOBIS OFERTA 2020

W celu zapytania o cenę prosimy o kontakt:

ProgramCzęstotliwośćNr kat

Chemia kliniczna

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Anality: Albumina, fosfataza alkaliczna (ALP), Alfa amylaza, Alfa HBDH, Fosfor, Bilirubina całkowita, Bilirubina bezpośrednia, CK, CKMB, gamma-GT, glukoza, AST/GOT, ALT/GPT, kwas moczowy IgA, IgG, IgM, wapń, mocznik, chlor, cholesterol całkowity, HDL cholesterol, LDL cholesterol, cholinesteraza, potas, kreatynina, mleczan, LDH, lipaza, lit, magnez, sód, białko całkowite, amylaza trzustkowa, miedź, triglicerydy, żelazo, TIBC, cynk, kwaśna fosfataza całkowita, kwaśna fosfataza prostaty, wodorowęglan, jonowy wapń.

Co miesiąc

NQSCC

Koagulologia

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Anality: PT(%,sec), INR, APTT, APTT wskaźnik, fibrynogen

Co miesiąc

NQSCO

Hematologia

Krew pełna, Raport ilościowy
Anality: hemoglobina, RBC, MCV, hematokryt, WBC, PLT, limfocyty, neutrofile, monocyty, eozynofile, bazofile, MCH, MCHC, RDW

Co miesiąc

NQSHE

Mocz – paski oraz osad

Próbka płynna, jakościowy raportAnality: kwas askorbinowy, bilirubina, ciężar właściwy, leukocyty, glukoza, ketony, mikroalbumina, azotyny, białko, pH, urobilinogen, krew, HCG, osad moczu

Co miesiąc

NQSUR

Immunologia

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Anality: Alfa-fetoproteina (AFP), ACTH, aldosteron, 17 alfahydroksyprogesteron, CEA, Cpeptyd, DHEA, DHEA-S,Witamina D, FSH, T3-wolne, T4-wolne, T3, T4, gastryna, HCG, β-HCG, HGH, IgE, insulina, kalcytonina, kortyzol, LH, estradiol, estriol, progesteron, prolaktyna, testosteron, testosteron wolny, PSA całkowity, PSA wolny, TSH, digoksyna, ferrytyna, TPO ab, tyreoglobulina, anty-tyreoglobulina, PTH, CA125, CA19-9, CA15-3

Co miesiąc

NQSIM

Białka specyficzne

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Anality: ASO, CRP, RF, IgA, IgG, IgM, ά1-antytrypsyna, ά1-glikoproteina, ά2-makroglobulina, składnik C3, składnik C4, ceruloplasmina, ferrytyna, haptoglobina, transferyna

Co miesiąc

NQSPS

Elektroforeza

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Anality: białko całkowite, albumina, alfa1-globulina, alfa2-globulina, beta-globulina, gamma-globulina

Co miesiąc

NQSCC

Elektroforeza 6 frakcji z IFE

Płynna próbka, Raport ilościowy
Anality: białko całkowite, albumina, alfa1-globulina, alfa2-globulina, beta 1-globulina, beta 2-globulina, gamma-globulina

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSEP6

HbA1c

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy

Co miesiąc

NQSHG

Grupy krwi

Płynna próbka, Raport jakościowyAnality :Grupy krwi (AB0), Rh, Rh fenotyp c, C, e, E, Cw, Kell antygen, DAT, anty-A, anty-B, anty-D1, anty D2, Ctrl, A i B komórki, nieregularne przeciwciała

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSGS

OB

Płynna próbka, Raport ilościowy

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSVS

Rozmaz krwi-obraz

Obrazy+opis przypadku

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSFS

NQSFS

Płynna próbka, Raport ilościowy

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSRE

Mocz biochemia

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Anality: Alfa amylaza, fosfor, glukoza, kwas moczowy, wapń, potas, chlor, mocznik, kreatynina, magnez, mikroalbumina, sód, osmolalność, białko całkowite, miedź, kortyzol

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSCU

Serologia Plus

Płynna próbka, Raport ilościowy
Anality: HAV IgG, HAV IgM, HBsAg, HCV, HIV, Syfilis (VDRL, RPR, TPHA), HbsAc, Helicobacter Pylori Przeciwciała, Chlamydia IgM i IgG, Cytomegalovirus IgM i IgG, EBV IgM i IgG, Herpes Virus I IgG, Herpes Virus II IgG, Rubella IgG i Rubella IgM, Toxoplasma IgG i IgM, HBcAb, HBcAg, HBeAg, HBeAb

Co miesiąc

NQSSE_P

Parazytologia

Płynna próbka kału w formalinie ( MiniParasep) plus opis kliniczny

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSPA-1

Koproparazytologia

Obrazy plus opis przypadku

Krew utajona w kale

Zawiesina kałowa, Raport jakościowy

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSHO

Helicobacter pylori antygen

Zawiesina kałowa, Raport jakościowy

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSHP

Bakteriologia ogólna

Liofilizowana próbka, Raport jakościowyTest identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSBG

Bakteriologia – mocz

Liofilizowana próbka, Raport jakościowyTest identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSBU

Bakteriologia – kał

Liofilizowana próbka, Raport jakościowyTest identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSBC

Bakteriologia – Wymaz pochwowy

Liofilizowana próbka, Raport jakościowyTest identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSBS

Bakteriologia – Wymaz z gardła

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSBT

Bakteriologia – Krew

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSHM

Bakteriologia – Wymaz z cewki moczowej

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSSU

Bakteriologia – Wymaz z nosa

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSSN

Bakteriologia – Wymaz ze spojówki

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSSC

Bakteriologia – Wymaz ropny

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSSP

Bakteriologia – Wymaz z ucha

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSSO

Ogólna mykologia

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

NQSMC

Mykologia – Mocz

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSMU

Mykologia– Kał

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSMP

Mykologia – Wymaz z pochwy

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSMV

Mykologia – Wymaz z gardła

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSMT

Mykologia – Wymaz z cewki moczowej

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSMR

Mykologia – Wymaz z nosa

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSMN

Mykologia – Wymaz ze spojówki

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSMA

Mykologia – Wymaz ropny

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSML

Mykologia – Wymaz z ucha

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Test identyfikacji i podatności na antybiotyki

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSMO

Grypa A+B

Liofilizowana próbka, Raport ilościowy
Anality: Grypa A, Grypa B

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSIF

Faza preanalityczna – pomiar

Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Listopad

NQSFP

Brak produktów