Hemoglobina glikowana HbA1c

Całkowicie automatyczny proces wykonania rozdziału

Wydajność:

 • 8 próbek / h – Minicap FP
 • 38 próbek / h – Capillarys FP

System wyposażony we wbudowane mieszadło dla probówek zamkniętego systemu pobierania krwi

Pobieranie z próbek pierwotnych ( Cap Piercing), hemolizatów, próbek z krwi kapilarnej:

 • Rotor na 26 probówek plus kontrola/CITO i hemolizat – Minicap FP
 • Raki na 80 próbek – Capillarys FP

Oznaczanie HbA1c zgodnie z rekomendacją IFCC i NGSP – (certyfikaty):

 • Pomiar HbA1c kalibrowany wg kalibratorów IFCC
 • Wyniki HbA1c w mmol/mol i %
 • Kalkulacja hemoglobiny zgodnie ze wzorem rekomendowanym przez IFCC: %HbA1c = HbA1c/ (HbA1c + HbA0)

Brak interferencji ze strony:

 • Hemoglobiny karbamylowanej
 • Hemoglobiny labilnej
 • Hemoglobiny płodowej HbF
 • Anemii
 • Wariantów hemoglobiny - hemoglobinopatii

Brak interferencji do stężeń:

 • Trójglicerydy do 1,12 g/dL (12,8 mM)
 • Bilirubina do 25,6 mg/dL (438 μM)
 • Kwas askorbinowy do 60 mg/dL (3,41 mM)
 • Mocznik do 291 mg/dL (48,5 mM)
 • Czynnik reumatoidalny do 2178 Iu/mL
 • Glibenklamid (lek przeciwcukrzycowy) do 3 mg/dL

Oprogramowanie Phoresis:

 • Automatyczne rozróżnianie krzywych oraz identyfikacja krzywych oraz frakcji minimalizująca edycję prowadzona przez operatora (tzw. mozaika wykresów- jednoczesna analiza 48 wykresów):

Niebieski- prawidłowy rozdział

Pomarańczowy – HbA1c poza zakresem

Różowy – atypowy rozdział, obecne np. Hemoglobinopatie, HbF >0,5%


 • Prezentacja wyników w postaci tabeli z procentową i bezwzględną wartością każdej frakcji wraz z komentarzami oraz krzywa rozdziału,mołziwośc korekty wykresu, nakładanie wykresów referencyjnych/ archiwalnych/ kontrolnych, zoom na wybrany obszar krzywej
 • Monitorowanie β - talasemii HbA2
 • Obecne na wykresie i opisane piki dla : HbA1c, HbA0, HbA2 oraz HbF, Hemoglobinopatii
 • Prezentacji wyników kontroli na wykresach Levey – Jenningsa oraz statystyczna analiza wyników QC
 • Kontrola poziomu odczynników

Active filters

Automatyczny, wieloparametrowy analizator do rozdziałów i interpretacji elektroforegramów metodą elektroforezy kapilarnej

Oczekiwanie na dostawę