Lista produktów producenta Nonin

Monitor SenSmart X-100 pozwala na jednoczesny nadzór nad wartościami częstości tętna, oksymetrii miejscowej rSO2 i saturacji SpO2 (razem do 6-kanałów) oraz gradientu pomiędzy rSO2 i SpO2. Zestawienie tych parametrów w jednym urządzeniu, w postaci zmierzonych wielkości oraz ich trendów, ułatwia podejmowanie właściwych decyzji we wszystkich sytuacjach klinicznych, gdzie konieczna jest ocena utlenowania tkanek głębokich w takich narządach jak: mózg, nerki, mięśnie czy jelita. 

Oczekiwanie na dostawę