Lista produktów producenta Ventinova Medical B.V.

Cricath® - innowacyjny przyrząd do konikopunkcji

Cricath jest elastyczną kaniulą o średnicy 2 mm, która umożliwia szybki  dostęp do światła tchawicy poprzez nakłucie więzadła pierścienno-tarczowego za pomocą znajdującej się w zestawie igły. 

Oczekiwanie na dostawę

Kluczowe właściwości

Ventrain® jest przyrządem jednorazowego użytku zaprojektowanym specjalnie do zastosowania w sytuacji zagrażającej życiu pacjenta. W Ventrain nie zastosowano zmodernizowanych, stosowanych do tej pory rozwiązań. Ventrain, dzięki specjalnej konstrukcji , oferuje całkowicie nowe możliwości:
pełną wentylację pacjenta z całkowitą obturacją dróg oddechowych
wspomagany wydechu poprzez kaniulę o średnicy 2 mm
objętość minutową wentylacji powyżej 6 l/min
złącze do kapnometrii.

Oczekiwanie na dostawę